sunnuntaina, marraskuuta 30, 2008

Testailua ja poiminta blogispotista.

Testailen tässä, että toimiiko rss-feedin updatet eteenpäin ja jotta en täysin turhaan häiritsisi haamupäivityksillä, niin pistetääs linkki vastaantulleeseen hyvään blogaukseen vuodelta 2007.

perjantaina, marraskuuta 28, 2008

Herrasmiesten ja -naisten kulkuvälineet; osa 2

Niitä lentäviä autoja odotellessa tein jatkoa edelliselle listalle tulevaisuuden kulkupeleistä. Tällä kertaa lähinnä autoja. Suluissa ilmestymisvuosi, paino, montako ihmistä mahtuu ja voimanlähde.

Autoja ja trikejä

Moottoripyöriä
Muita

keskiviikkona, marraskuuta 26, 2008

Tankki täyteen biodieseliä?


Vaikka öljykriisi taisi hetkeksi kadota, niin fossiilisten polttoaineiden ongelmat eivät ole sitä tehneet. Eikä myöskään näytä siltä, että ihmiset olisivat valmiita luopumaan autoilusta, joten jotain maailmaa tuhoamattomia vaihtoehtoja pitäisi löytyä.

Ironmistress tarjoaa fossiilisten polttoaineiden korvaajiksi Fischer-Tropsch -synteesillä tehtyjä polttoaineita. Esimerkkinä moisesta on Nesteen NexBTL-diesel, joka uusiutumisen lisäksi myös palaa puhtaammin kuin maaöljypohjaiset vastineensa. Haittapuolena biopolttoaineissa on tällä hetkellä niiden tuotanto, joka kilpailee ravinnontuotannon kanssa. Lisäksi pääasiallisena halpana raaka-aineena käytetyn palmuöljyn kasvatus tuottaa enemmän ympäristöongelmia kuin ratkaisee niitä.

Raaka-aineena voitaisiin kuitenkin käyttää melkein mitä vain. Vaikkapa nykyistä murheenkryyniä yhteiskuntajätettä, jota Suomessa tuotetaan vuodessa 500kg per nassu ja jota kipataan kaatopaikalle saakka enemmän kuin naapurimaissa. Jätevuorten lisäksi raaka-aineena voidaan käyttää puuta, jonka keräämiseen olisi metsäteollisuuden jäljiltä valmista infraakin olemassa. Kyse on vain siitä, että onko puun tai jätteen käyttö taloudellisesti kannattavaa.

Tai oikeastaan siitä, että onko liian halpaa dumpata jätteet kaatopaikoille tai kaataa sademetsiä toisaalla bensan tuotannon tieltä?

Mutta jos biodieseliä saadaan tuotettua suuria määriä kestävästi, niin sähköautojen lisäksi myös nuo litran tai pari kuluttavat autot alkavat tuntua varsin päteviltä tulevaisuuden vaihtoehdoilta.

Ironmistress

PS: Meikäläisen kemiantuntemus on sen verran heikkoa, että kuulun tässä selkeästi herkkäuskoisten joukkoon enkä oikein osaa sanoa mikä Ironmistressin esittämässä ajatuksessa kusisi tai toimisi.

lauantaina, marraskuuta 22, 2008

Tulevaisuus taas lähempänä

Jatketaan lainauksilla, tällä kertaa Ficomilta (via Suviko)

Teräväpiirto- eli HDTV-lähetykset ovat jo alkaneet kaapelitelevisioverkoissa. Ohjelmiensa laittoman jakelun estämiseksi kansainväliset ohjelmayhtiöt vaativat, että teräväpiirto-ohjelmien katseluun tarkoitetut laitteet ja ohjelmakortit linkitetään yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan ohjelmakortille avattu HDTV-kanava näkyy vain siinä HDTV-sovittimessa tai integroidussa teräväpiirtotelevisiossa, johon kortti on määritelty. Ohjelmakortin ja HD-sovittimen linkitys on jo yleisesti käytössä muualla maailmassa.

Varmistaakseen, että ulkomaisilta ohjelmayhtiöiltä saadaan korkeatasoista teräväpiirto-ohjelmistoa - esimerkiksi elokuvia - myös Suomeen, FiComin kaapelitelevisiotoimikunta on käynnistänyt yhteisprojektin vaaditun korttilinkityksen käyttöönottamiseksi.

Elikäs ideana on se, että ainoastaan riittävän tehokkaalla kopioestoilla varustetut laitteet saavat kortin ja jos jälkikäteen ilmenee, että esto ei ole riittävän tehokas, niin kortti voidaan sulkea. Eli laite pimenee jos sillä voikin kopioida ohjelmia vapaasti. Lisäksi yksilöllisillä korteilla halutaan mahdollistaa alkuperäisten kopioiden tekijöiden jäljitys.

Ja koska haluamme, tai ainakin minä haluan katsoa, HD kanavia kaikilta laitteeltamme, niin siinä sivussa laitelinkitys ja rautatason kopiosuojaukset leviävät kaikkeen uuteen viihde-elektroniikkaan. Myös tietokoneisiin ja niistä käytettäväksi vaikkapa nettivideoissa. Visiona tulevaisuudesta edelläkävijänroolissaan Apple näyttää meille käyttörajoitetun tietokoneen jo tänään.


Ja vaikka virallisen retoriikan mukaan tarkoituksena on estää ohjelmien laiton jakelu, niin pesuveden mukana menee myös lapsi eli muun muassa mahdollisuus arkistointiin, kotikopiointiin ja lainauksiin. Näitä meinaan ei oikein voi toteuttaa jos kopiointi on tehokkaasti estetty. Tämä tosin ei liene bugi vaan suunniteltu ominaisuus.

torstaina, marraskuuta 20, 2008

Lex Nokiasta

Hesari uutisoi tänään siitä, että kaikki perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät ehdotusta sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi perustuslain vastaisena. Muutoksen tarkoitus on antaa työnantajalle oikeus tarkkailla ja käsitellä työntekijöiden sähköpostiliikenteen tunnistamistietoja estääkseen yrityssalaisuuksien vuotamisen. Kyseisessä ehdotuksessa on ilmiselvien ongelmien lisäksi myös vähemmän julkisuudessa olleita sivuvaikutuksia.

Ensiksi pätkä Effin alertista joka on poimittu täältä.

Haluamme erityisesti korostaa, että laissa ei ole kyse pelkistä yrityssalaisuuksista tai työnantaja/työntekijäsuhteesta vaan yleisestä yhteisötilaaajien (kuka tahansa toimija, joka tarjoaa internet-yhteyttä) oikeudesta valvoa käyttäjiä. Kyse ei myöskään ole ole myöskään pelkästä sähköpostista vaan ihan kaikesta IP-pohjaisesta liikenteestä. Jos muutos olisi haluttu kohdistaa pelkästään työntekijöihin, se olisi tehty lakiin yksityisyyden suojasta työelämästä.

Toisin sanoen, lain menessä läpi käyttösääntöihin vedoten:
- Taloyhtiöt voisivat seurata, mitä asukkaat tekevät vertaisverkoissa;
- Kirjastot voisivat valvoa asikkaidensa selailutapoja;
- Yliopistot voisivat tutkia VoiP-puhelujen käyttöä jne.

Tämä puoli on tyystin sivuttu julkisuudessa ja myöskään perustuslakivaliokunta ei siihen puuttunut kuin ohimennen lausuntonsa lopussa. Tilanne muistuttaakin huolestuttavasti Lex Karpelaa, jonka käsittelyssä pääosan vei virsien tekijänoikeuskohtelu ja vasta aivan viime metreillä alettiin puhua todellisista ongelmista.

Yhteisötilaajat ovat sikäli mielenkiintoinen taho, koska siihen kuuluvat esimerkiksi 350 000 käyttäjän yliopistoverkot. Käyttäjämäärien jakaantumisesta yliopistoverkkojen sisällä saa viitettä siitä, että esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston verkoissa on 30000 - 40000 käyttäjää. joista opiskelijaverkkoja kotiyhteytenään käyttävät KOAS:n ja Jyu:n ylioppilaskylän 6000 asukasta. Maanlaajuisesti kyse on siis kymmenistä tuhansista keskimääräistä kertaluokkaa nopeamman nettiyhteyden omaavista nuorista kotikäyttäjistä. Suomen tietoyhteiskunnan kovasta ytimestä.

Säännöt näissä opiskelijaverkoissa ovat perinteisesti olleet, että kaikki kielletään ja ongelmien ilmetessä niihin puututaan, mutta muuten katsotaan läpi sormien. KOAS+Kortexin säännöissä esimerkiksi kielletään omien palvelimien pito, joka tiukasti valvottuna olisi korkeakoulutasoista tietotekniikkaa opettavien oppilaitosten kämpissä lähinnä absurdia. Kiellettyä oli aikaisemmin myös P2P ohjelmistojen käyttö ja mikäli en täysin väärin muista opintoihin liittymätön käyttö.

Nämä kaiken kieltävät käyttöehdot yhdistettynä Lex Nokia -lakimuutokseen ovat varsin mielenkiintoinen yhdistelmä. Alla lainaus parista valitusta lisäyksestä.
13 a §

Yhteisötilaajan käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa

Yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä tunnistamistietoja maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun tai viestintäverkon luvattoman käytön, viestintäpalvelun ohjeen vastaisen käytön taikka yrityssalaisuuksien paljastamisen selvittämiseksi siten kuin 13 b–13 j §:ssä säädetään.

Viestintäverkon luvatonta käyttöä tai viestintäpalvelun ohjeen vastaista käyttöä on laitteen, ohjelman tai palvelun asentaminen yhteisötilaajan viestintäverkkoon taikka muu näihin rinnastuva viestintäverkon tai viestintäpalvelun käyttö, jos se on käytöstä laadittujen 13 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen ohjeiden vastaista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus ei koske kiinteän tai matkapuhelinverkon puhelinpalvelujen tunnistamistietoja.

....
13 d §

Yhteisötilaajan käsittelyoikeuden edellytykset väärinkäytöstapauksissa

Yhteisötilaaja saa käsitellä tunnistamistietoja automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin.

Yhteisötilaaja saa käsitellä tunnistamistietoja manuaalisesti, jos on perusteltu syy epäillä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään 13 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen ohjeiden vastaisesti tai että yrityssalaisuus on luvattomasti annettu ulkopuoliselle ja jos:

 1. automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä poikkeama;
 2. maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi;
 3. viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu;
 4. yrityssalaisuus julkaistaan tai sitä käytetään luvatta; taikka
 5. yhteisötilaajalla on yksittäistapauksessa muun 1–4 kohtaan rinnastuvan, yleisesti havaittavissa olevan seikan perusteella syy epäillä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään 13 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen ohjeiden vastaisesti tai että yrityssalaisuus on luvattomasti annettu ulkopuoliselle.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun käsittelyn edellytyksenä on, että:

 1. tapahtuma tai teko todennäköisesti aiheuttaa yhteisötilaajalle merkittävää haittaa tai vahinkoa; taikka
 2. epäilty yrityssalaisuuden paljastaminen kohdistuu yhteisötilaajan tai sen yhteistyökumppanin elinkeinotoiminnan kannalta keskeisiin yrityssalaisuuksiin taikka teknologisen tai muun kehittämistyön tuloksiin, jotka todennäköisesti ovat merkittäviä elinkeinotoiminnan käynnistämisen tai sen harjoittamisen kannalta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun käsittelyn edellytyksenä on lisäksi, että tiedot ovat välttämättömiä väärinkäytöksen ja siitä vastuussa olevien selvittämiseksi sekä luvattoman tai ohjeen vastaisen käytön lopettamiseksi.

...

13 f §

Yhteisötilaajan tiedonantovelvollisuus käyttäjälle väärinkäytöstapauksissa

Yhteisötilaajan on laadittava 13 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta manuaalisesta tunnistamistietojen käsittelystä selvitys, josta käy ilmi:
 1. käsittelyn peruste, ajankohta ja kesto;
 2. syy, minkä vuoksi tunnistamistietojen manuaaliseen käsittelyyn on ryhdytty;
 3. käsittelijät; sekä
 4. käsittelystä päättänyt henkilö.
Käsittelyyn osallistuneiden henkilöiden on allekirjoitettava selvitys. Selvitys on säilytettävä vähintään kaksi vuotta 13 d §:ssä tarkoitetun käsittelyn päättymisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on annettava tiedoksi käsittelyn kohteena olevan viestintäverkon tai viestintäpalvelun käyttäjälle heti, kun se voi tapahtua käsittelyn tarkoitusta vaarantamatta. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa niille käyttäjille, joiden tunnistamistietoja on käsitelty massamuotoisesti siten, että käyttäjien tunnistamistiedot eivät ole tulleet käsittelijän tietoon. Käyttäjällä on oikeus lakiin tai sopimukseen perustuvan salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa selvitys ja sen yhteydessä saamansa tiedot etujaan tai oikeuksiaan koskevan asian käsittelyä varten.

Elikäs epäillessään sääntöjä rikotun ja epäillessään siitä tulevan merkittävää haittaa sallittiin juuri käyttäjien vakoilu todisteiden saamiseksi. Lisäksi koko hommasta lähtee ilmoitus kotiin.

Miksi tämä kuulostaa kovin tutulta ja musta tuntuu, että jonkun alan edustajat juuri laukesivat lahkeeseensa?

maanantaina, marraskuuta 10, 2008

Pitäisikö huolestua siitä...

....että sisäministeri Anne Holmlund joutuu tarkentamaan puheessaan ettei ole luomassa poliisivaltiota? No, mut ehkä Putinilla on jotain vinkkejä tämänkaltaisia tilanteita varten:

Ja sit viime päivien uutisia
Ja sillä välin Ruotsissa
EDIT 11.11.2008 Korjattu rikkinäinen linkki, lisätty pari uutista