torstaina, tammikuuta 22, 2009

Miten Lex Nokia vaikuttaa operaattoreiden oikeuksiin?

Lex Nokian vaikutus operaattoreiden oikeuksiin on mennyt kummallisen vähällä pohdinnalla, koska keskustelu on pyörinyt yhteisötilaajien ympärillä jollaisina operaattoreita ei ole pidetty.

Laki kuitenkin muuttuu myös niiltä kohdin jotka eivät koske pelkästään yhteisötilaajia. Nämä muutokset operaattoreiden oikeuksiin ovat olennaisia, koska niissä säädetään oikeuksista jotka eivät enää liity työpaikan internetiin tai tietovuotoihin vaan ihan kaikkeen verkonkäyttöön. Ei väliä vaikka käytätkö nettiä kotona tai kännykällä. Satojen tuhansien ihmisten sijaan nuo muutokset koskevat kaikkia.

Mikä sitten muuttuu? Yksi muuttuva asia on teleyrityksen oikeudet selvittää väärinkäyttötilanteita. Kyseisestä asiasta säätävän 13 § ensimmäisen momentin ehdotettu uusi muoto on seuraavanlainen:

13 § Teleyrityksen ja lisäarvopalvelun tarjoajan käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa


Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja voi käsitellä tunnistamistietoja verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun maksullisen palvelun käyttöä maksutta tai muiden siihen rinnastuvien käyttöä koskevien väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi.

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun tunnistamistietojen käsittelyn teknisestä toteuttamisesta.

Eli se sanamuoto antaa kaikessa yksinkertaisuudessaan vapaat kädet ylläpidolle toimia tunnistamistietojen osalta miten parhaaksi näkee. Nykyiseen lakiin verrattuna 13 § ensimmäisestä momentista on tuossa muuttunut kolme asiaa.

Ensimmäiseksi momentista poistuu lain perustelujen mukaan ongelmalliseksi koettu vaatimus epäilystä tiettyyn yksittäiseen rikkomukseen. Uuden muodon tarkoitus on mahdollistaa “väärinkäytöksiin viittaavien poikkeamien havaitseminen tietoliikenteessä” eli automatisoitu valvonta.

Toiseksi nykyään tunnistamistietoja saa käyttää vain esitutkintaan saattamiseksi tai teknisten ongelmien ratkomiseksi. Tätä rajoitusta muun muassa tekijänoikeusjärjestöt ovat pitäneet ongelmallisena. Uudessa muodossa teleyritys saa käsitellä tunnistamistietoja sellaistenkin väärinkäytösten yhteydessä, jotka eivät ole poliisiasioita.

Kolmanneksi yhteisötilaajien oikeuksia ei enää käsitellä 13 § ensimmäisessä momentissa vaan erikseen kohdissa 13 a-j §. Näistä ainoastaan toimittajien vakoilun kieltävä "Sonera lisäys" 13 e § koskee myös teleoperaattoreiden oikeuksia käsittelevää ensimmäistä momenttia.

Suuri kysymys kuuluukin, että ovatko vastoin yleistä mielipidettä operaattorit (myös) yhteisötilaajia suhteessaan asiakkaisiinsa?

Jos ovat, niin tällöin julkisuudessa olleet Lex Nokian ongelmat koskevat kaikkia nettiyhteyksiä eikä vain yritysten, yhteisöjen jne. sisäisiä nettiyhteyksiä. Tämä on kuitenkin myös hyvä asia, koska Lex Nokian 13 a-j § rajaavat huonosti, mutta rajaavat kuitenkin sitä miten tunnistetietoja voidaan käyttää.

Jos puolestaan eivät, niin tällöin meteli yhteisötilaajien oikeuksista on peittämässä sen, että ollaan kaikessa hiljaisuudessa antamassa kätevästi operaattoreille rajoittamattomat oikeudet verkkojensa valvontaan. Tässä kannattaa muistaa, että teknisesti operaattoreilla on jo nyt mahdollisuus tehdä mitä vain he kokevat tarpeelliseksi joten sikäli tämä vain laillistaa nykytilanteen jossa ollaan väistämättä operaattorien hyväntahtoisuuden varassa.

Noh, mutta en tiedä vastausta omaan kysymykseeni, mutta kummin päin vain niin myös operaattoreiden oikeudet laajenevat Lex Nokian myötä.

Linkkejä:
EDIT1 22012009: Sonera-lisäys on 13 e § eikä 13 d §; muutettu sanamuotoja yhtenäiseksi lain kanssa.
EDIT2 22012009: Lisää foliohattuilua
EDIT3 23012009: oikeus -> mahdollisuus

perjantaina, tammikuuta 09, 2009

Linux kysely

Juho Karvinen hakee linux-käyttäjiä vastaamaan kyselyynsä. Vastata voi 16.1 asti. (via NuVatsia)
"Teen sosiologian kandidaatin opinnäytettäni Linux-käyttäjien mielikuvista eri käyttöjärjestelmistä. Jos katsot olevasi Linux-käyttäjä (ei tarvitse olla pääasiallinen käyttöjärjestelmä), voit auttaa tutkielmassani vastaamalla kyselyyn! Kyseessä ei ole tietovisa, eli sinun ei tarvitse tuntea käyttöjärjestelmää, kunhan sinulle on muodostunut jonkinlainen kuva siitä. Olen jo etukäteen kiitollinen kaikille osallistujille!

Kysely ja tarkempia tietoja:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/399/lomake.html

Talvisin terveisin,

Juho Karvinen
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
Tampereen yliopisto"